اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

اشغال,اشغال نظامی,آثار حقوقی اشغال نظامی,اشغال نظامی در حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

این فایل درباره ی اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است كه در زمانی كم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است


مشخصات فایل
تعداد صفحات123حجم0/195 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق چکیده:اشغال یا به عنوان یك روش كسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی كلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در كتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی كشوری به وسیله كشور فاتح بیگانه » یا « تصرف فضا و زمان » یا « در اختیار گرفتن كشوری » به كار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را این‌گونه تعریف می‌كند : « اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است كه در زمانی كم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است. » به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور احتراز از دائمی بودن اشغال آمده اما خود این قیددر تعریف فوق ممكن است ایجاد اشكال نماید ، زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت كه اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممكن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق كند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست كه گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌كند ، بلكه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امكان می‌یابد نه اینكه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود . این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که ابتدا در قصل اول كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . کلمات کلیدی:اشغالاشغال نظامیآثار حقوقی اشغال نظامیاشغال نظامی در حقوق بین الملل مقدمه: به طور كلّی موارد اشغال نظامی یك بخش یا تمام سرزمین یك كشور توسط دولت یا دول دیگر كه اشغال‌كننده نامیده می‌شوند دارای آثار و تبعات حقوقی مشتركی است كه عمده آنها در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .یكی از مهمترین مسائل در رابطه با اثرات حقوقی اشغال این است كه هر چند اراضی به تصرف اشغال‌كنندگان در می‌آید ، اما انتقال در زمینه حاكمیـّت صورت نمی‌گیرد بلكه صرفاً بعضی از صلاحیـّت‌ها آنهم به طور موقّت و محدود به قوای اشغال‌كننده منتقل می‌شود . این یك اصل است كه تقریباً از اوایل قرن 19 میلادی به بعد در اكثر محاكم قضایی كشورها و در آرای صادره در این زمینه بر آن پافشاری شده است . در هر صورت صلاحیـّت كشور اشغال‌كننده بیشتر از امور انتظامی و قضایی نمایان است كه بر اساس مقررات 1907 لاهه ، این صلاحیـّت بایستی منجر به حفظ نظم عمومی و تضمین امنیـّت ارتش اشغال‌كننده شود .لازم به ذكر است كه تعارض میان صلاحیـّت‌ها بیشتر نوعی مبارزه میان دول متخاصم است ، تا اینكه یك رقابت قانونگذاری و یا قضایی ، اما اصل اعمال صلاحیـّت‌‌های لازم جهت تأمین امنیـّت سرزمین اشغالی ، مختص به ارتش اشغال‌كننده خواهد بود كه این صلاحیـّت منحصر به وضع مقررات در این زمینه است ، نه قانونگذاری . فهرست مطالب مقدمه . بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . مبحث اول : مفهوم اشغال تفاوت اشغال با تهاجم . رابطه تجاوز با اشغال . مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه) گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه) مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مبحث اول : دیدگاه تاریخی مبحث دوم : منابع موجود گفتاراول : منابع فرعی گفتار دوم : منابع اصلی اولین منبع _ عهدنامه ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ دومین منبع _ كنوانسیون مورخ اكتبر لاهه سومین منبع _ پیمان آوریل واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری و فرهنگی در زمان جنگ چهارمین منبع _ كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل ) پنجمین منبع _ كنفرانس صلح ورسای ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ دسامبر مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا ژنوسید هفتمین منبع _ كنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب اوت (مهمترین منابع) كنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی كنوانسیون » باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو ) ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه ژنو هشتمین منبع _ پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن به كنوانسیونهای چهارگانه ژنو فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال گفتار دوم : تصمیمات قضائی گفتار سوم : رویه بین المللی كشورها در زمینه اشغال گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در اراضی اشغالی گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری گفتار دوم : صلاحیت قضائی الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ج ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) گفتار سوم : صلاحیت اداری گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال - - اموال دولتی ( عمومی ) - - اموال غیردولتی ( خصوصی ) گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل -- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده -- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی


"